Åbent kursus

“Er I med - når mundtlig kommunikation rykker”

Er det noget med hemmelige nonverbale koder, som jeg skal kunne aflæse og mestre for at brænde igennem med mit budskab?

Skal jeg ændre min personlighed for at have gennemslagskraft?

Hvordan holder jeg balancen når jeg skal ud over rampen?

Der er masser af spørgsmål at stille sig inden, man skal formidle mundtligt eller begynder at træne mundtlig kommunikation.

Men der er ikke nogen koder, vi skal kunne for at få vores budskab igennem. Din personlighed er tilstrækkelig til, at du kan få vægt bag dine ord. Og din viden og viljen til at formidle, er basis for at vi andre har lyst til at lytte til dig.

Udgangspunktet for kurset er en metode, der bygger på det du allerede har – at du virker. Du gør alt muligt godt. Men du mangler måske lige det sidste, der skal til for at det sidder lige i skabet.

Megen kommunikationstræning handler om at fjerne fejl og træne detaljer: Du skal huske at tale langsomt, bruge din gestik, holde pauser, se på publikum, tal højt nok, træk vejret ned i maven og du må overhovedet ikke have hænderne i lommerne.

Men med fejlfindingen og detaljerne mister vi vores nærvær og autenticitet i situationen og det bliver kun symptombehandling. Derfor skal vi arbejde med årsagen til at den gode kommunikation opstår.

Kurset tager udgangspunkt i at det er situationen, der gør noget ved os, så vi bliver nervøse eller føler os utilpasse. For du tænker jo ikke over, hvordan du kommunikerer, når du taler med en god ven. Du taler bare hensigtsmæssigt i situationen. Gestikulerer, taler tydeligt, holder pauser, interagerer med vennen osv. Så i stedet for at træne ’at tale langsommere’ skal vi arbejde med årsagen til, at du f.eks. har for hurtigt.

Kurset bygger på enkle midler, der kan bruges i selve situationen, hvor du skal formidle mundtligt. Vi skal arbejde med at finde årsagen til at vi føler os komfortable og ikke fokusere på symptomerne ved at vi føler os utilpasse.

Kom og få enkle redskaber til at komme ud med dit budskab uden at miste dig selv.

 

VOICE COACH

Hvad er det jeg kan?

Jeg møder dig der, hvor du er og som den du er. Sammen med dig kan jeg finde en vej til, at du føler dig sikker og har overskud, når du præsenterer dine ideer mundtligt.

Når du har overskud og hviler i situationen, kommer du til at stå klart og tydeligt med dit budskab og dit publikum vil lytte til dig og følge dig. 

LÆS MERE OM LISBEHT HOLDT JØRGENSEN