Åbent kursus

Personlig gennemslagskraft

Brænd igennem uden at brænde ud!

Stemmen og dit kropssprog er dit visitkort når du møder andre mennesker. Når stemmen og kropssproget spiller sammen og underbygger din hensigt, får du gennemslagskraft og det styrker din troværdighed
Vi er ofte ikke selv klar over hvilken en effekt vi har på andre. Ved at lære om stemmens og kroppens udtryk, kan man få indsigt i hvordan man optimerer sin samlede fremtræden og derigennem udvikle sin gennemslagskraft og samtidig bevare sin integritet.

På kurset vil vi komme rundt om hvilke virkemidler, du har til din rådighed i din personlige fremtræden og hvordan du kan arbejde med dem.
Vi indleder med en introduktion til og diskussion af, hvordan vi kommunikerer med hele vores krop. Det er summen af alle verbale og nonverbale signaler.
Derefter laver vi praktiske øvelser i nonverbal kommunikation og hvordan vi interagerer med andre mennesker.
Vi slutter af med masterclass i personlig fremtræden, hvor der er individuel vejledning i hvordan du konkret kan arbejde med dit personlige udtryk. De øvrige deltagere observerer og kommenterer undervejs.
Vi tager udgangspunkt i den du er og bygge på det. Vi finder frem til, hvordan du bruger din stemme og din krop til at stå ved hvem du er, så du kan brænde igennem uden at brænde ud.

Udbyttet vil være kendskab til:

  • En stemme der underbygger det personlige udtryk og din autenticitet
  • Et levende sprog og kropssprog der underbygger din faglighed
  • Troværdighed i den mundtlige kommunikation
  • Redskaber til at håndtere nervøsitet og bevare din integritet
  • En metode til at fastholde tilhørernes opmærksomhed
  • Redskaber til at afpasse volumen og tempo til forskellige rum
  • Udnyttelse af pausens kraft

VOICE COACH

Hvad er det jeg kan?

Jeg møder dig der, hvor du er og som den du er. Sammen med dig kan jeg finde en vej til, at du føler dig sikker og har overskud, når du præsenterer dine ideer mundtligt.

Når du har overskud og hviler i situationen, kommer du til at stå klart og tydeligt med dit budskab og dit publikum vil lytte til dig og følge dig. 

LÆS MERE OM LISBEHT HOLDT JØRGENSEN