Forretningsbetingelser Voice Incorporated

Med mindre andet aftales gælder følgende betingelser:

Kurser:

Et kursus kan skriftligt annulleres med 4 ugers varsel uden beregning.

Annulleres kurset mellem 4 uger før og frem til 2 uger før kursusdatoen, vil 50 % af beløbet blive faktureret.

Ved aflysning senere end 2 uger før kursusdatoen vil det fulde beløb blive faktureret.

Såfremt datoen for afholdelse af et kursus ønskes flyttet, skal dette ske senest 4 uger før den aftalte kursusdato. Afholdelse af nyt kursus skal finde sted inden for et kalenderår fra den oprindelige kursusdato.  I modsat fald vil det blive betragtet som en annullering, og hele kursusbeløbet vil blive faktureret.

Individuelle forløb:

Et individuelt forløb kan uden beregning annulleres, hvis det sker med minimum 3 ugers varsel. Annulleres forløbet senere end 3 uger før og frem til 1 uge før begyndelsesdatoen, vil 50 % af beløbet blive faktureret kunden. Ved aflysning senere end 1 uge før begyndelsesdatoen vil det fulde beløb blive faktureret.

Såfremt kunden ønsker at ændre en dato for en aftalt lektion, skal dette meddeles ved en telefonisk eller skriftlig henvendelse til Voice Incorporated inden kl. 8 samme dag for den aftalte lektion. Ved senere annullering gives der ikke erstatningstime.

Generelt:

I tilfælde af force majeure (herunder sygdom) kan Voice Incorporated annullere et firmakursus eller individuelle lektioner frem til selve kursusdatoen og forpligter sig, i tilfælde af annullering forvoldt af Voice Incorporated, til at afholde et nyt kursus eller finde erstatningstid for lektion inden for 4 uger efter annulleret kursus eller lektion.

Betalingsregler:

Betalingsfristen er 2 uger fra faktureringsdatoen.