Individuelt forløb

I et individuelt forløb er din udvikling i fokus.

Sammen arbejder vi intenst og dybdegående med hele dit fysiske udtryk, hvor den naturlige gestik og stemmen er i fokus. Og vi tager udgangspunkt i den dagligdag du bevæger dig i og tilrettelægger forløbet efter dine behov.

Du kan også kombinere de individuelle timer med at tilmelde dig et af de åbne kurser.

Lad os mødes med respekt for hinanden

Kurser for grupper

Sammen står vi stærkere.

På mine kurser lærer med hinanden og af hinanden.

Vi skal om bag ved mekanismerne i mundtlig formidling og arbejde med det, der skaber den gode kommunikation i situationen. På den måde forbliver du autentisk og nærværende – også når du er ”på”.

Det talte ord er et af de stærkeste midler til at få et budskab til at fæstne sig hos modtagerne. Det er ikke nødvendigvis medfødt – men det kan læres og kan trænes.

Udbytte:

  • En stemme og et kropssprog der underbygger det personlige udtryk
  • Et levende sprog og kropssprog der underbygger ens faglighed og autenticitet
  • Troværdighed og nærvær i den mundtlige kommunikation
  • Redskaber til at håndtere nervøsitet og bevare sin integritet
  • En metode til at fastholde tilhørernes opmærksomhed
  • Redskaber til at afpasse volumen og tempo til forskellige rum
  • Udnyttelse pausens kraft til at skabe forståelse hos tilhørerne.

Jeg kommer gerne ud til din virksomhed og holder kurset.

Kurser kan holdes for grupper fra 5- 40 personer af 3-­7 timers varighed.

Foredrag

Glem reglerne – gør det der virker

Er det noget med hemmelige nonverbale koder, som jeg skal kunne aflæse og mestre for at brænde igennem med mit budskab?

Skal jeg ændre min personlighed for at have gennemslagskraft?

Hvordan holder jeg balancen når jeg skal ud over rampen?

Der er masser af spørgsmål at stille sig inden, man skal formidle mundtligt eller begynder at træne mundtlig kommunikation.

Medietræning

I samarbejde med Rostra Kommunikation tilbyder jeg medietræning. Vores tilbud er et unikt heldagskursus med en kombination af intens træning i mundtlig kommunikation og et kursus i medietræning. Kurset er målrettet ledere og personer med talsmandsfunktioner, som har brug for enten et brush up, ”en tur i træningscenteret” eller en grundlæggende introduktion til det håndværk, som mundtlig formidling er.

Åbne kurser

At formidle mundtligt kan betragtes som et håndværk og det handler om øvelse for at kunne mestre det. Derfor arbejder vi praktisk og afprøver tingene, for kun gennem fysisk erfaring kan man lære at bruge ny viden. Inden du begynder på kurset har vi en individuel samtale, hvor dit behov afdækkes. Herefter udnytter vi dynamikken på holdet til at udforske kommunikationens aspekter.

Case

“I NCC oplevede vi at vi havde nogle udfordringer med at skabe klarhed ikke bare mellem  os som virksomhed og vores kunder, men også mellem vores ledere og vores ansatte. Derfor valgte vi at få målrettet undervisning til nogle af vores nøglepersoner, som bruger mundtlig formidling i deres dagligdag. Lisbeths undervisning har bevirket, at der nu er en meget klarere formidling både på byggepladsen og ved præsentation af store projekter for kommende bygherrer.”

Nanna Goldschmidt, Senior HR Partner